Tên sản phẩm: Chiết áp điều khiển đèn 300W A83-K32
Mã sản phẩm: A83-K32.
Giá: