Tên sản phẩm: Chiết áp điều khiển quạt 300W A83-K33
Mã sản phẩm: A83-K33.
Giá: