Tên sản phẩm: Công tắc chuông A88-MK16
Mã sản phẩm: A88-MK16
Giá: