Tên sản phẩm: Công tắc chuông C9-MK16
Mã sản phẩm: C9-MK16
Giá: