Tên sản phẩm: Công tắc LED ba, hai chiều A85-MK3B
Mã sản phẩm: A85-MK3B
Giá: 387.000