Tên sản phẩm: Công tắc ba, hai chiều A66-K03B
Mã sản phẩm: A66-K03B
Giá: