Tên sản phẩm: Công tắc LED ba, một chiều A69-BK3A 
Mã sản phẩm: A69-BK3A
Giá: