Tên sản phẩm: Công tắc LED bốn, một chiều A69-BK3A
Mã sản phẩm: A69-BK4A
Giá: