Tên sản phẩm: Công tắc LED ba, hai chiều A89-BK3B
Mã sản phẩm: A89-BK3B
Giá: 650.000