Tên sản phẩm: Công tắc LED đơn, hai chiều A89-BK2B
Mã sản phẩm: A89-BK2B
Giá: 350.000