Tên sản phẩm: Đế âm vuông 86P15
Mã sản phẩm: 86P15
Giá: