Tên sản phẩm: Ổ cắm đa năng 16A A77-C06
Mã sản phẩm: A77-C06
Giá: