Tên sản phẩm: Ổ cắm đa năng A77K1-C06 
Mã sản phẩm: A77K1-C06
Giá: