Tên sản phẩm: Ổ cắm đa năng A69-C06
Mã sản phẩm: A69-C06
Giá: