Tên sản phẩm: Ổ cắm đa năng đơn + Ổ cắm Tivi
Mã sản phẩm: A83-MC03E03
Giá: