Tên sản phẩm: Ổ cắm điện thoại C9-SE01 (Size S)
Mã sản phẩm: C9-SE01.
Giá: