Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng điện thoại C9-E01
Mã sản phẩm: C9-E01
Giá: