Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng máy tính A38-E02
Mã sản phẩm: A38-E02
Giá: