Tên sản phẩm: Ổ cắm Tivi A38-E02
Mã sản phẩm: A38-E03
Giá: