Tên sản phẩm: Đèn chân tường A77-K36
Mã sản phẩm: A77-K36
Giá: