Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng máy tính A69-E02
Mã sản phẩm: A69-E02
Giá: