Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng máy tính A85-E02
Mã sản phẩm: A85-E02
Giá: