Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng máy tính + Ổ cắm TV
Mã sản phẩm: A78G2-E0203
Giá: