Tên sản phẩm: Ổ cắm USB A83-E25 (Size S)
Mã sản phẩm: A83-E25
Giá: