Tên sản phẩm: Chiết áp quạt 300W C9-k33
Mã sản phẩm: C9-K33.
Giá: