Tên sản phẩm: Công tắc LED đơn, 2 chiều A77G1-K1B
Mã sản phẩm: A77G1-K1B.
Giá: 475.000