Tên sản phẩm: Mặt đôi C9-P06
Mã sản phẩm: C9-P06
Giá: